Мүчө болуу

Ачык билим берүү үчүн коалиция – бул дайыма иштеген эксперттик аянтча, учурда анын 45 мүчөсү бар, алар АББРди илгерилетүү, саясатты иштеп чыгуу жана макулдашуу, АББРди жайылтуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бириккен жарандык активисттер, өкмөттүк эмес уюмдар, билим берүү мекемелери, донор уюмдар болуп саналышат.
Коалициянын максаттарын жана милдеттерин колдогон жана Кыргызстанда ачык билим берүүнү өнүктүрүүгө тиешелүү салым кошууга жөндөмдүү бардык юридикалык жана жеке жак-тар ага мүчө боло алышат.
Бул жоболорду тааныган жана ачык билим берүүнү илгерилетүү боюнча ишмердик жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын жарандары да, чет өлкөлүк жарандар да Коалицияга мүчө боло алышат.
Коалицияга мүчөлүккө кабыл алуу арыздын негизинде Коалициянын Кеңешинин чечими менен ишке ашат.

logo-koo

Ачык билим берүү үчүн коалиция

Контакты

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

+1 650-253-0000
prothemes.net@gmail.com

Daily: 9:00 am - 6:00 pm
Sunday: Closed

Copyright 2016 © All Rights Reserved