Эмне үчүн бул маанилүү

Учурда Кыргыз Республикасы дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле глобалдык маалымат коомчулугунун бөлүгү болуп саналат. Билимге жана жаңы технологияларды өлкөнүн аймагында тездик менен таркатууга негизделген экономиканы өнүктүрүү олуттуу артыкчылыктарга ээ, бирок ошол эле учурда ал жаңы чакырыктарды жана карама-каршылыктарды жаратат. Интернет тармагын өнүктүрүүнүн натыйжасында учурдагы доордун негизги жетишкендиктеринин бири жаңы билимдерди түзүү, аларды колдонуу жана жайылтуу жаатында мурда болуп көрбөгөн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, ошондой эле ар бир адамдын чыгармачылык менен өз дараметин ишке ашыруусу болуп саналат. Бирок бул эркиндик жана маалыматты, санарип технологияларын чыгармачылык менен пайдалануунун жеткиликтүүлүгү автордук укуктун эскирген ченемдери жана түрдүү институттардын бул ченемге байланышкан иштөө практикасы менен олуттуу түрдө чектелет. Бул чектөөлөр биринчи кезекте илим жана билим берүү чөйрөлөрүн өнүктүрүүгө тоскоол болууда.

Түзүлгөн карама-каршылыктан чыгуу зарылчылыгына байланыштуу дүйнөдө «Ачык жеткиликтүүлүк» идеясын илгерилеткен кыймыл жаралды, анын олуттуу бөлүгү «Ачык билим берүү ресурстары» идеясын практикалык жактан жайылтуу болуп саналат. Мындай ресурстарга Интернет тармагындагы чектелбеген, акысыз алуу мүмкүнчүлүгүндөгү жана билим алуу, билимдерди жайылтуу максатында көбөйтүүгө, ыңгайлаштырып иштеп чыгууга боло турган бардык маалыматтар, чыгармачыл өнүмдөр (продукт) кирет.

Жаңылык түрүндөгү ачык билим берүү ресурстары (АББР) тууралуу макалалар (тигинен үч блок)

      Ачык билим берүү ресурстары концепциясы (тиркеме)
      «Европадагы бардык илимий макалалар 2020-жылдан баштап эркин алуу мүмкүнчүлүгүндө жайгаштырылат» макаласы (Article 2 тиркемеси)
      «Акылдуу Мектеп» программасы («Акылдуу мектеп» тиркемеси)
logo-koo

Ачык билим берүү үчүн коалиция

Контакты

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

+1 650-253-0000
prothemes.net@gmail.com

Daily: 9:00 am - 6:00 pm
Sunday: Closed

Copyright 2016 © All Rights Reserved